Bemutatkozás

Hivatásom megtanított rá, hogy az ügyvédi munka legfőbb mércéje az ügyfelek elégedettsége. Szakmai hitvallásom, hogy a magas színvonalú és naprakész szaktudás mellett az ügyek gyakorlatias kezelésével, egyszerű és őszinte kommunikációval szolgálhatok rá leginkább ügyfeleim bizalmára.

Jogi diploma mellett személyügyi szakközgazdászi másod-diplomával is rendelkezem.
Könnyűipari és vegyipari gazdálkodó szervezeteknél, valamint az államigazgatásban és ágazati szakszervezeti szinten szereztem szakmai gyakorlatot.

Több mint két évtizedes személyügyi gyakorlat alapozta meg ügyvédi, tanácsadói munkámat.

Munkáltatói és munkavállalói oldalon végzett tevékenységem során egyaránt a feladatok szakmai szempontú megoldása áll törekvéseim középpontjában.

Szakmai tevékenységem szerves részét képezi a munkajog oktatása, munkajogi cikkek írása, valamint szakértői munkavégzés, ez utóbbi elsősorban vállalati szakemberek részére, jellemzően multinacionális cégek magyarországi vállalatai, illetve szakszervezeti szövetségek részére.
Két cikluson keresztül tagja voltam a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak.

Oktatóként, vizsgaelnökként részt veszek az ifjú nemzedék szakirányú személyügyi felsőfokú képzésében.

Munkajog

 • perbeli képviselet
 • felek közötti peren kívüli egyeztetés lebonyolítása
 • munkaszerződések készítése, aktualizálása,véleményezése
 • munkaügyi szabályzatok készítése,véleményezése
 • kollektív szerződések készítése, véleményezése
 • munkáltatók teljes körű munkaügyi átvilágítása
 • munkáltatói intézkedések jogi előkészítése,
 • felmondások, közös megegyezések megszövegezése, véleményezése
 • munkaerő gazdálkodással kapcsolatos jogi tanácsadás, állásfoglalások készítése
 • munkajog határterületei, munkaügyi ellenőrzés,
 • álláskeresési ellátások, munkajövedelmek adózása

Társadalombiztosítási jog

 • jogi tanácsadás társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság körében
 • jogi képviselet a hatóságok és a bíróságok előtt

Polgári jog, társasági jog

 • kisvállalkozások teljes körű jogi képviselete
 • cégalapítás, üzleti szerződések gondozása
 • ingatlan ügyletek lebonyolítása
 • polgári peres képviselet

ZÁRADÉK:

Ezt a honlapot Szabóné dr. Dénes a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu/ honlapon találhatóak.

© 2010 | Szabóné Dr. Dénes Éva ügyvéd, munkajogi szakértő